MOST

Dalším projektem je most z vláknobetonu. Soutěž, ve které týmy vyrábějí most z betonu, je omezena několika pravidly. Nesmí se použít klasická výztuž, ani polymerbetony. Povoleny jsou jen vlákna do délky 6 cm. Omezení platí  pro celkovou váhu mostu. Maximální hmotnost byla původně stanovena na 80 kg, ale v polovině května snížena jen na 50 kg. 

Design mostu byl zvolen jako jednoduchý oblouk s táhly orientovanými ke středu mostovky. Jednotlivé návrhy byly postupně v programu zatíženy a následně byl jejich tvar postupně optimalizován a laděn i s ohledem na technologii betonáže. Nakonec jsem se dostali až k finálnímu prefabrikovanému řešení. 

Bednění bylo zhotoveno z dřevěných latí, rohy, respektive spoje latí byly vytištěny na 3D tiskárně. Ukázal se nám tak skvělí potenciál využití 3D tisku. Beton použitý na most je složen z portlandského cementu CEM I 42,5 R, mikrosiliky, vápence, jemných frakcí písku, plastifikátoru, PVA vláken a samozřejmě vody.

Soutěž byla velmi úspěšná, přestože jsme se s mostem neumístili, tak unesl neuvěřitelných 638 kgVideo z testu únosnosti zde.